Spoľahlivý partner
pre profesionálny manažment privátnych nehnuteľností

Prehľad našich služieb

Profil spoločnosti

Hlavným cieľom našej spoločnosti je optimalizácia nákladov na správu a prevádzku privátnych nehnuteľností a zvýšenie kvality starostlivosti o objekty a technické zariadenia, ktoré sa v nich nachádzajú. Najdôležitejším predpokladom nášho úspechu je odborný personál s dlhoročnými skúsenosťami a jeho vysoká profesionalita a flexibilita. Správu majetku vykonávame prevažne pre zahraničných klientov. Ku zlepšovaniu kvality života a komfortu obyvateľov nehnuteľností, ktoré spravujeme prispievame širokou škálou poskytovaných služieb. Naším klientom ponúkame komplexnú správu nehnuteľností, ktorá sa skladá z technickej a právnej časti. Súčasťou nášho portfólia sú aj architektonické služby so zameraním na návrh a realizáciu interiérov a rekonštrukcie nehnuteľností.

Architektúra

Služby architekta

Právo

Právnické služby

Financie

Finančná správa

Údržba

Technický servis